Vtáčie kino zahájilo tretiu zimnú sezónu.

Správa TANAPu už tretiu zimnú sezónu spoločne spolu s firmou PROFI – NET s.r.o. namierila jednu  zo svojich web kamier na spevavce v Liptovskej kotline. Široká verejnosť, hlavne mládež môžu znovu vzhliadnuť celú galériu spevavcov, ktoré si prídu prilepšiť v zimnom období na kŕmidlo. Na prenosovej technológii po minulej zime bola vykonaná údržba, prešla renováciami, ktoré prispejú k ďalším vylepšeniam, kde sme využili aj  podnety divákov. Kamera je umiestnená hlboko v lese, takže očakávame rozmanité druhové zloženie vtáctva. Kamera je prisvietená infra reflektorom, takže bude zaujímavé sledovať udalosti v okolí aj v noci a preto sa máme na čo tešiť.

Necháme sa prekvapiť, či ku krmítku príde aj lesná zver o ktorú sa potravne tiež budeme vedieť postarať. Zatiaľ vonkajšie teploty nedosahujú mínusové teploty,  spevavce  kŕmidlo navštevujú  sporadicky, no už počas inštalácie techniky a skúšobnej prevádzky spevavce spotrebovali  cca. 5kg slnečnice.

Príprava živej kamery na dravce je v poslednej prípravnej fáze.Technológia prenosu po minulom prenose prešla tiež vylepšeniami a inováciou. Dôraz dávame na elektronickú ochranu proti pokusu o poškodenie, prípadne odcudzenie. Tešíme sa na zimné stretnutie s našimi divákmi pred obrazovkami počítačov.

So živými prenosmi podtatranskej prírody návštevník stránky sa môže zoznámiť na našej stránke www.spravatanap.sk , www.kukaj.sk, tiež na stránke MŽP SR.