Nový knižný unikát „Divočina pod Salatínom“ je pokrstený.

Je tomu dva roky čo sa profesionálny strážca Správy TANAPu Milan Ballo  podujal dať dokopy niekoľko  odborníkov ochrany prírody aby spoločnými silami  vytvorili knihu s príznačným názvom „Divočina pod Salatínom“. Krst bol vykonaný na Obecnom úrade v Bobrovci 18.12.2013. Krstný otec knihy ktorá svetlo sveta uzrela po 2 rokoch mravenčej práce bol riaditeľ Správy TANAPu Ing. Pavol Majko. Kniha upozorňuje na krásy a vzácnosti dolinového komplexu Jaloveckej doliny. V 18 kapitolách na 260 stranách s bohatým fotografickým sprievodom, sú v nej zozbierané mnohoročné údaje z monitorovania fauny, flóry, klimatológie, lesníctva, geológie, geomorfológie a histórie územia. Zárukou kvalitného spracovanie publikácie je aj odborne zdatný autorský kolektív.

K poznaniu tohto územia napomôžu informácie o turistických trasách s popisom náročnosti. Bude slúžiť ako cenný zdroj informácii o hodnotách, ktoré si zaslúžia našu pozornosť, úctu a ochranu a zároveň ako pozvánka k návšteve toho krásneho a cenného územia. Tento projekt má pozitívny vplyv na rozvoj cestovného ruchu v našom regióne. Tak isto v nemalej miere má veľký prínos aj pre ochranu prírody. Účel splní vtedy, keď návštevníci a vlastníci tohto územia si budú viac všímať a vážiť opísané územie. 

Oblasť Jaloveckej doliny je v posledných rokoch hojne navštevovaná turistami, čo zapríčinilo vybudovanie neďalekého komplexu kúpalísk z termálnou vodou- Tatralandia v Liptovskom Trnovci. Návšteva týchto  neporušených lokalít, kde komplex dolín,  nemá dolinovú cestu  je veľkým lákadlom pre turistov. 

Knižka je k vzhliadnutiu na TANAP špeciál v pdf