Zimné sčítanie vodného vtáctva a kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) na nocoviskách.

Zimné sčítanie vodného vtáctva je medzinárodným monitorovacím programom, ktorý sa zameriava na zistenie početností nehniezdnych populácii vodných a na vodu viazaných vtákov. V terajšej podobe je na Slovensku organizované od r. 1991, so sčítaním sa však v Európe začalo už v roku 1967. Zimné sčítanie vodného vtáctva je realizované v medzinárodnom termíne vždy v polovici januára. K mnohým mapovateľom v rámci Slovenska sa pridali aj pracovníci  Správy TANAP-u, ktorí v územnej pôsobnosti Správy mapovali 10 vodných tokov. Na tokoch boli zaznamenané najmä kačice divé (Anas platyrhynchos) a vodnáre obyčajné (Cinclus cinclus), pozornosti však neušiel ani rybárik riečny (Alcedo atthis).

Kormorány sa sčítavajú na nocoviskách z dôvodu, aby sa predišlo ich viacnásobnému  zaznamenaniu. Ich lovné teritórium je v porovnaní s ostatnými druhmi veľké a vtáky sa v rámci neho v priebehu jedného dňa presúvajú. Monitoring kormorána na nocoviskách  sa javí zatiaľ ako najpresnejší. V Liptove bolo nocovisko zaznamenané na VN Liptovská Mara. Teplé počasie tejto zimy spôsobilo, že vodná nádrž nezamrzla, kormorány ju preto využívajú nielen na lov, ale našli si na listnatých stromoch  Vtáčieho ostrova aj nocovisko. V sobotu 18. januára  na Vtáčom ostrove nocovalo 139 jedincov kormorána veľkého.