SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ si pripomíname každoročne 2. februára.

Pracovníci Správy Tatranského národného parku v Tatranskej Štrbe a v Liptovskom Mikuláši  pripomenuli tento významný deň žiakom na školách v rámci environmentálnej výchovy. Besedy s premietaním filmov sa uskutočnili v tatranskom a liptovskom regióne, ( ZŠ Komenského v Poprade, ZŠ v Spišskej Teplici, ZŠ Mierová vo Svite, ZŠ v Bobrovci, Gymnázium v Ružomberku. ) Zo strany škôl je o túto tému veľký záujem, preto Správa TANAPu pripravuje ďalšie stretnutia na školách. Štátna ochrana prírody v B. Bystrici vydala minulý rok nový film MOKRADE, ktorý sa žiakom a pedagógom veľmi páčil. Počas besedy sa žiaci mali možnosť oboznámiť s množstvom propagačného materiálu a brožúr, ktoré poskytla ŠOP SR v B. Bystrici, taktiež s pripravenými metodickými listami, ktoré boli financované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu "Zabezpečenie starostlivosti o mokrade SR, zvyšovanie environmentálneho povedomia o mokradiach a budovanie kapacít".

 

Language

icon-facebook2
 pomoc

Partners

logo profinet

Slovenske -elektra rne Logo CMYK

airtransport

wild

Eagle Anička BONUS

Story of one eagle

(english version)

Marmoth Story

ikonka kopie

Live Cams

Kriváň peak

krivan

Visitors

TodayToday311
All DaysAll Days5228967

Advertising

 

kukaj logo6

ropk