Bobrom pod Tatrami sa darí

Nasvedčujú tomu nové lokality pod Tatrami. Náš najväčší hlodavec, chránený živočích bol na Slovensku v polovici devätnásteho storočia považovaný za vyhynutý druh. Prvé správy o návrate bobra do Slovenskej prírody boli z povodia Dunaja a Moravy. Z Rakúska sa začal šíriť po úspešnom vypustení jedincov zo Škandinávie. Druhá vetva jeho rozšírenia na Slovensko je z Poľska, hlavne po povodí riek Dunajec a Poprad.  Prekračuje aj pohoria, respektívne rozvodia Baltského a Čierneho mora,  o čom svedčí aj výskyt bobra na Orave a východnom Slovensku.

V roku 2013 pracovníci Správy TANAPu zaznamenali dve nové lokality v oblasti Lopušnej doliny. Návštevníci prírody môžu častejšie pozorovať pobytové stopy, ohryzy, hrady a hrádze po brehoch našich riek, potokov a vodných plôch. Bobor je nočný živočích, prísny vegetarián dosahujúci s chvostom až 135 centimetrov a hmotnosť do 30 kilogramov. Bobor bude a vlastne už je spestrením našej krásnej podtatranskej prírody, tiež indikátor čistoty vôd.