Ekologická katastrofa na rieke Poprad

Pravdepodobne v noci 12. februára 2014 došlo k znečisteniu rieky Poprad v úseku od mesta Poprad – Matejovce po mesto Kežmarok. V dôsledku toho uhynuli tisíce rýb – pstruhov, lipňov, jalcov, podustiev, ale aj mnoho ďalších. Miestne organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Poprade a v Kežmarku zatiaľ vyčíslili škodu na viac ako 30 tisíc EUR. Prípad vyšetruje polícia. Slovenská inšpekcia životného prostredia zistila, že jedovatou látkou vypustenou neznámym páchateľom bol kyanid. Vzhľadom na to, že sa jedná o mimoriadne nebezpečný jed je veľký predpoklad, že škody na prírode budú omnoho väčšie, pretože otrávené neboli len ryby, ale aj niektoré menšie živočíchy. Jedná sa o ekologickú katastrofu, z ktorej sa bude táto podtatranská rieka spamätávať niekoľko nasledujúcich rokov.