Svetový deň vody

V roku 1992 bol 22. marec vyhlásený Valným zhromaždením OSN na Konferencii v Rio de Janeiro v Brazílii za Svetový deň vody. Členské krajiny boli vyzvané k aktivitám, besedám, organizovaní seminárov a výstav, hlavne  k ochrane tejto pre život vzácnej tekutiny.

Správa Tatranského národného parku pri tejto príležitosti pripravila besedy pre žiakov základných škôl, spolu s premietaním filmov a aktivitami. Žiaci sa mali možnosť dozvedieť o tom, aká je voda dôležitá pre všetky živé organizmy na svete. Tento rok bol Svetový deň vody zameraný na energiu. Besedy a aktivity na školách pripravila M. Proháczková, pracovníčka pre environmentálnu výchovu Správy Tatranského národného parku.