Likvidácia inváznych rastlín v kompetenčnom území TANAP-u alebo potláčanie inváznej hrozby rastlín

Dňa 14. a 16.8.2012 Správa TANAP-u zrealizovala odstraňovanie inváznych rastlín boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum) a pohánkovec japonský (Fallopia japonica). Boľševník obrovský bol odstraňovaný v kat. úz. Starý Smokovec a Liptovská Sielnica. Celkovo bolo zlikvidovaných cez 50 ks plodiacich, tzn. dvojročných jedincov a min. 45 jednoročných, tzn. ešte sterilných jedincov, z ktorých by v budúcom roku vyrástli nové plodiace bolševníky. Bolševník obrovský sa zamladi svojím vzhľadom podobá na pôvodného zástupcu našej flóry bolševníka obyčajného (Heracleum spondilium), ktorý však nemá invázny charakter a jeho šťavy neobsahujú prírodný yperit, ktorý pri kontakte s pokožkou spôsobuje známe pľuzgierové reakcie. Pohánkovec japonský bol odstraňovaný v kat. úz. Palúdzka a Starý Smokovec na celkovej ploche približne 3200 m2. Vysoký vzrast týchto inváznych rastlín, t.j. 2 až 4 m a ich výskyt v ťažko dostupných terénoch (čierne skládky odpadu, husté zárasty vysokých ruderálnych bylín) komplikoval práce na ich likvidácii. Invázne rastliny sa nielen v našej krajine, ale aj v okolitých európskych štátoch nekontrolovateľne rozširujú, čím postupne vytláčajú pôvodnú floristickú skladbu. Prispieva k tomu hlavne nedisciplinovanosť ľudí, ktorí ich „potichu“ a bez predchádzajúcej účinnej likvidácie vyhadzujú zo svojich súkromných pozemkov na „neznáme“ (cudzie) pozemky. Preto je potrebné, aby sa každý jednotlivec staval k tejto hrozbe zodpovedne a aby rešpektoval ustanovenie § 7 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, t.j.: „Invázne druhy je zakázané dovážať, držať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu.“

Kompletnú správu aj s fotodokumentáciou si možete pozrieť tu 

__________________________________________________________________________________________________________

Language

icon-facebook2
 pomoc

Partners

logo profinet

Slovenske -elektra rne Logo CMYK

airtransport

wild

Eagle Anička BONUS

Story of one eagle

(english version)

Marmoth Story

ikonka kopie

Live Cams

Kriváň peak

krivan

Visitors

TodayToday1396
All DaysAll Days4956556

Advertising

 

kukaj logo6

ropk