Mláďa orla skalného, ktoré vypadlo z hniezda skončilo v správnych rukách

Orol skalný predstavuje jedeného z najväčších dravcov Slovenska. Profesionálni strážcovia Správy spoločne s ornitológmi zaoberajúcimi problematikou dravcov Slovenska už niekoľko rokov systematicky sledujú a monitorujú každý tunajší pár, ako všetky ich známe tatranské hniezdiská. V roku 2010 došlo v severnej časti Tatier k úhynu starej samice, pričom jej miesto obsadila mladá samica, ktorá však ani v roku 2010, ale ani v nasledujúcom roku 2011 nezahniezdila. Až v tomto roku (2012) konečne „nová orlica“ úspešne zahniezdia, pričom sa v jej hniezde „objavilo“ mláďa. Po tomto zistení bolo hniezdo pravidelne sledované, a hneď ako to okolnosti dovolili, bol orlíčaťu založený identifikačný krúžok. Pracovník, ktorý zrealizoval jeho „krúžkovanie“ odobral z hniezda vzorky potravy, zvážil ho a vykonal priebežnú kontrolu jeho zdravotného stavu. Mladé orlíča tak zostávalo aj naďalej pod drobnohľadom ochranárov – ornitológov, pričom počas pravidelnej kontroly dňa 17. júla 2012 došlo k zisteniu, že hniezdo je prázdne. V lokalite hniezdiska neboli zaznamenané žiadne prelety rodičovského páru, preto tu bol reálny predpoklad, že mláďa vyletelo z hniezda o čosi skôr. V nedeľu, dňa 22. júla 2012 podvečer, našiel p. Anton Sedlák orlíča na lúke v blízkosti hniezda. Mláďa stálo bez pohybu v tráve, bolo mokré, vysilené, otrasené, ale živé. Pán Sedlák odniesol mláďa z lokality nálezu a ihneď kontaktoval pracovníkov Správy. Neskôr sa zistilo, že jeho hmotnosť nepresiahla 2,4 kg. Predpokladáme, že mláďa vypadlo z hniezda počas búrky sprevádzanej silným vetrom, ktorá sa v tom čase prehnala tatranskou oblasťou. Ihneď ako to bolo možné, pracovníci Správy transportovali orlíča do Rehabilitačnej stanice v Zázrivej, kde nakoniec skončilo v správnych rukách p. Maceka. Sme presvedčení, že vďaka jeho šikovnosti a obetavej práci bude v blízkej dobe orlíča navrátené späť do tatranskej prírody. V prípade jeho znovunavrátenia dostane mladý jedinec pravdepodobne vysielačku, ktorá sa aplikuje na chvostové pero. Vďaka tejto vysielačke sa tak môže realizovať kontrola pozícií tohto jedinca, čo zvyšuje jeho šance pre úspešný návrat do voľnej prírody.

 


Foto: A. Sedlák a M. Macek

__________________________________________________________________________________________________________

Language

icon-facebook2
 pomoc

Partners

logo profinet

Slovenske -elektra rne Logo CMYK

airtransport

wild

Eagle Anička BONUS

Story of one eagle

(english version)

Marmoth Story

ikonka kopie

Live Cams

Kriváň peak

krivan

Visitors

TodayToday1356
All DaysAll Days5231864

Advertising

 

kukaj logo6

ropk