Svište pomaly zaspávajú

Októbrové ochladenie a bohatá nádielka snehu v horách ukončili tohoročnú aktivitu svišťov. Väčšina vchodov do zimných nôr je v tomto období už dôkladne zamurovaná a svište na povrch vychádzajú len zriedkavo. Pomaly sa pripravujú na zimný spánok, počas ktorého dokážu prežiť len z tukových zásob, ktoré si vytvorili vo vegetačnom období. Ich pískanie sa v tatranských dolinách začne opäť ozývať najskôr v polovici apríla. V porovnaní s inými druhmi našich cicavcov majú svište a kamzíky svoj domov v najdrsnejšom prírodnom prostredí Slovenska.  

V tomto roku početnosť svistov, zistená podrobným monitoringom dosiahla spoločne na poľskej aj slovenskej strane národného parku číslo do 1400 jedincov, podobne ako je to u kamzíka. Pomohli tomu opatrenia Správy TANAP-u, najmä  intenzívna strážna služba, inštalácia fotopascí, web kamery, sezónna uzávera, taktiež reštitúcia svištov zo Západných do Belianskych Tatier. Odchyteným jedincom, ktorí boli prenesení na novú lokalitu, boli odobraté vzorky na genetické analýzy za účelom potvrdenia samostatného poddruhu svišťa vrchovského tatranského. Výsledky potvrdili jedinečnosť tatranského svišťa, teda endemitu, ako jediného poddruhu na svete.

Počas sezónneho uzavretia turistických chodníkov, ktoré v Tatranskom národnom parku trvá od 1.novembra do 15.júna by malo byť živočíšstvo uchránené pred vyrušovaním človekom a zbytočnou stratou energie. Dodržiavanie tohto obmedzenia v praxi je tiež akýmsi obrazom nášho vzťahu k prírode, ktorá si v zimnom období určite zaslúži čas na oddych a pokoj.