Pomoc prírode, pomoc turistom

Atraktivita Tatier sa prejavuje dlhodobo vysokou návštevnosťou turistami. Tí si vyberajú podľa síl, počasia, záujmu a výnimočnosti ciele, ktoré spĺňajú ich predstavy. Rôzne zaťaženie tatranských dolín turistami sa monitoruje už veľa rokov a prebieha v prvej dekáde augusta. Aj keď na ich početnosť v Tatrách, v konkrétnom roku vplýva vo vysokej miere počasie, za posledných osem rokov sa získali dosť vyrovnané údaje. Vychádzajúc z priemerných údajov získaných na jednotlivých sčítacích úsekoch boli identifikované turistami najzaťaženejšie uzly a trasy, čo sa na týchto miestach sekundárne prejavuje v najväčšom znečistení prostredia. Od začiatku júna sa na jednej vysoko navštevovanej trase v Západných Tatrách - v Žiarskej doline objavili pred vstupom do doliny dve prenosné toalety , ktoré majú odbremeniť životné prostredie doliny od znečistenia ľudskými exkrementami. Správa TANAPu so spoločnosťou TOI-TOI našla riešenie pre prvú lokalitu, ktorá presahuje v návštevnosti kritické hodnoty - 440 turistov za deň v sezóne. Ďalšie lokality, ktoré sú na tom v návštevnosti podobne alebo majú ešte vyššiu návštevnosť, budú osadené toaletami v priebehu tohtoročnej letnej turistickej sezóny. Vopred ďakujeme všetkým návštevníkom Tatier, ktorí využijú tieto zariadenia pred vstupom do najcennejšieho prírodného prostredia a tým napomôžu k jeho ochrane.

 


Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________