100 rokov chovu kamzíka horského v Jeseníkoch

Múzeum v Bruntále v dňoch 11 – 12.10. 2012 hostilo medzinárodnú konferenciu 100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkoch. Poriadala sa pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana Moravskoslezského kraja a hejtmana Olomouckého kraja. Pred 100 rokmi z Álp bol dovezený kamzík do Jeseníkov, odkiaľ bolo do Veľkej Fatry v roku 1955 dovezené 30 jedincov a do Slovenského Raja v roku 1960 šesť jedincov, kde alpské kamzíky žijú dodnes. Stavy kamzíkov v posledných rokoch v Jeseníkoch boli zdecimované z 800 jedincov na hranicu ich prežitia 100 jedincov. Občianske združenie Jesenický kamzík svojou aktivitou prenieslo problém až do parlamentu a získalo za 3 roky 25 000 podpisov na podporu záchrany kamzíka v Jeseníkoch. Aktivity tiež podporovala Jesenická lesnícka spoločnosť . Správa TANAPu už 3 roky sa angažovala a pomáhala pri príprave osláv. Participovala pri výstave Kamzík horský spoločne so Šumperským múzeom. Výstava bola nainštalovaná v priestoroch kde sa konala konferencia. Boli sme tiež požiadaní o pomoc pri realizácii nakrútenia spoločného koprodukčného filmu Kamzík horský, ktorý získal niekoľko ocenení. Premietnutý bol na konferencii v rámci osláv. Riaditeľ Správy TANAPu Pavol Majko poslal na konferenciu dar Veľký atlas Slovenska.

K významu tejto konferencie prispeli aj odborné referáty: Ing. Jiří Silvestr: Chov kamzíka horského v pohoří Hrubého Jeseníku Mgr. Jindřich Chlapek: Kamzík horský v Jeseníkách z pohledu ochrany přírody Doc. Dr. Ing. Petr Horáček: Kamzík, kleč a krajina Hrubého Jeseníku Ing. Jiří Pecháček – „Kamzíci v Hrubém Jeseníku“ – FILM Ing. Pavel Bik: Historie chovu kamzičí zvěře v Lužických horách MVDr. Miroslav Vodňanský, Ph.D.: Situace kamzíka horského v Rakousku RNDr. Josef Radúch: Kamzík vrchovský na Slovensku JUDr. Ing. Martin Flora, Dr.: Právní aspekty původnosti zvěře ve vztahu ke kamzíku horskému Doc., RNDr. Petr Koubek, CSc.: „Nové druhy“ kamzíků a jejich rozšíření Bc. Milan Ballo, RNDr. Ladislav Holko, CSc.: Priestorová a vertikálna distribúcia kamzíkov v TANAP–e Ing. Vladimír Diviš: Kamzičí zvěř z pohledu ČMMJ MVDr. Pavel Forejtek, CSc., Prof. MVDr. Karel Chroust, DrSc, MVDr.Miroslav Vodňanský,Ph.D.: Zdravotní problematika kamzíka horského v ČR

Jozef Radúch a Milan Ballo v poobednajšom samostatnom bloku boli požiadaní o rozšírenú prednášku o starostlivosti kamzíkov v TANAPe.

Konferencia bola otvorená scénkou s humorným nádychom o podpísaní listiny cisárom Františkom Jozefom na ochranu kamzíka . Vážnosť konferencie umocnilo historické prostredie zámku v Bruntále. Na jeho nádvorí bol tiež odhalený pamätník kamzíka.

Elektronickú publikáciu "100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách" si možete stiahnuť tu.

 


 

Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________

Language

icon-facebook2
 pomoc

Partners

logo profinet

Slovenske -elektra rne Logo CMYK

airtransport

wild

Eagle Anička BONUS

Story of one eagle

(english version)

Marmoth Story

ikonka kopie

Live Cams

Kriváň peak

krivan

Visitors

TodayToday1331
All DaysAll Days5683403

Advertising

 

kukaj logo6

ropk