Manažmentové opatrenia v chránených územiach

Za účelom zlepšenia, prípadne zachovania existujúceho vodného režimu, zabrzdenia prirodzene prebiehajúcej sukcesie a obmedzenia konkurenčných vzťahov Správa TANAPu v spolupráci so Spišským horolezecko – vysokohorským spolkom „TATERNICI“ zrealizovala v uplynulých dňoch manažmentové opatrenia v NPR Mraznica a SKUEV0139 Gánovské slaniská.

Plocha biotopu európskeho významu Prechodné rašeliniská a trasoviská o výmere približne 0,20 ha v NPR Mraznica (kat. úz. Batizovce) je významná z hľadiska zachovania chráneného druhu národného významu blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris), ktorá na Slovensku patrí medzi veľmi zriedkavé druhy. Táto lokalita je výrazne ohraničená, s tendenciu zarastania náletovými drevinami a trávami bez perspektívy rozšírenia tohto druhu za jej hranicu, a preto sme i tento rok pokračovali v manažmente, ktorý pozostával z odstraňovania sukcesných štádií náletových drevín a udržiavania plochy kosením a odstraňovaním biomasy v období, kedy sú už semená druhu dozreté a vypadané.

V území európskeho významu SKUEV0139 Gánovské slaniská boli manažmentové opatrenia zamerané na zachovania priaznivého stavu mokraďových biotopov na štyroch lokalitách v kat. úz. Hôrka a Švábovce. Opatrenia pozostávali z kosenia trávnych spoločenstiev a spoločenstiev s progresívnym rozmachom trsti obyčajnej (Phragmites communis) o celkovej výmere 0,75 ha. Pokosená biomasa bola následne z plochy výskytu vzácnych druhov odstránená. Na týchto lokalitách sa vyskytuje chránený druh národného významu sivuľka prímorská (Glaux maritima), ktorý si vyžaduje značne zásadité a zasolené pôdy a šašina hrdzavá (Schoenus ferrugineus), ktorá tu má jednu z posledných lokalít na Slovensku a zároveň jedno z dvoch známych miest výskytu v územnej pôsobnosti Správy Tatranského národného parku.

 

Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________

Language

icon-facebook2
 pomoc

Partners

logo profinet

Slovenske -elektra rne Logo CMYK

airtransport

wild

Eagle Anička BONUS

Story of one eagle

(english version)

Marmoth Story

ikonka kopie

Live Cams

Kriváň peak

krivan

Visitors

TodayToday1265
All DaysAll Days5683337

Advertising

 

kukaj logo6

ropk