Čisté hory

Aj tohto roku sa na území TANAP-u uskutočnila už tradičná akcia ČISTÉ HORY, tentokrát už jej 42. ročník. Do čistenia turistických chodníkov a ich bezprostredného okolia od odpadkov po letnej turistickej sezóne sa môže zapojiť ktokoľvek, komu nie naša príroda ľahostajná.

Akciu každoročne organizujú ŠL TANAP-u v spolupráci so Správou TANAP-u od Oravíc až po Tatranskú Javorinu. A hoci bola posledná septembrová sobota upršaná, aj napriek nepriazni počasia sa čistenia Tatier zúčastnila hŕstka skalných dobrovoľníkov, predovšetkým z radov profesionálnych a dobrovoľných strážcov prírody. I keď pred štyrmi desaťročiami organizátori prvého ročníka zrejme dúfali, že po pár rokoch už nebude čo upratovať, ich želanie sa nesplnilo a stále je čo zbierať. Len čistenie dolín Západných Tatier z južnej strany zabralo 14 igelitových vriec, čo bolo viac ako 8 kg odpadu.
Do upratovania sa v posledných rokoch aktívne a pravidelne zapájajú školy, no záujem badáme aj zo strany rôznych firiem, ktoré pre svojich zamestnancov organizujú aj takéto spoločné podujatia.
V mene tatranskej prírody všetkým zúčastneným ďakujeme za nezištnú pomoc a spoluprácu.