Ochrana prírody v národných parkoch musí mať prioritu

Denník N publikoval na svojom portáli krátku správu (https://dennikn.sk/minuta/2177915/), v ktorej informoval o rozhodnutí Najvyššieho súdu SR vo veci sporu o výstavbu cesty v Bobroveckej doline. "Najvyšší súd definitívne zamietol možnosť stavby lesnej cesty v Bobroveckej doline. Rozhodnutie je konečné a nedá sa voči nemu odvolať. Ide o jedinú slovenskú dolinu bez lesnej cesty, ktorá bude patriť do budúcej bezzásahovej A zóny Tatranského národného parku."

Z pohľadu zachovania záujmov ochrany prírody ide o kľúčové rozhodnutie, ktoré výrazným spôsobom prispeje k ochrane a podpore biodiverzity celého dolinového komplexu.