Správa TANAP-u neporušila zákon o lesoch

Potvrdil to vo svojom rozhodnutí okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, na základe rozsudku Krajského súdu v Žiline. Správa TANAP-u  sa mala dopustiť porušenia §28 ods. 3 zákona o lesoch, v súvislosti so zabezpečením opatrení na zabránenie šírenia podkôrneho hmyzu v ochrannom pásme Národnej prírodnej rezervácie Mních. Od začiatku bolo v záujme Správy TANAP-u situáciu vyriešiť dohodou a bezkonfliktne s obhospodarovateľom pozemkov. Správa TANAP-u hájila len záujmy ochrany prírody, nedošlo k porušeniu zákona, čo potvrdilo aj rozhodnutie.