Rok 2021 nezačal pre tatranských vlkov najšťastnejšie ...