Zmenená tvár Štrbského Plesa

Opäť sa ukázalo, že tzv. kompromis medzi požiadavkami samosprávy/investorov a ochranou prírody sa končia v neprospech prírodného a krajinného prostredia. Zastavané územie, bez priameho výskytu biotopov a druhov, je niektorými vnímané ako vstupenka pre neobmedzenú výstavbu. Navrhované podmienky zmierňujúce dopad stavby alebo činnosti na prostredie sa v procese schvaľovania a realizácie postupne strácajú. Po právoplatnom územnom rozhodnutí sa stavba následne mení (zdokonaľuje) cez zmenu stavby pred dokončením. Bežným riešením je aj tzv. čierna stavba s dodatočnou legalizáciou, ideálne spojenou priamo s kolaudačným konaním. Požiadavky orgánu ochrany prírody sú prefiltrované na minimum, resp. sú vytrhnuté z kontextu. Stanovisko Správy národného parku, v ktorého území sa činnosť realizuje, nestojí ani za spomenutie v príslušných rozhodnutiach stavebného úradu, nie ešte za vyhodnotenie alebo odôvodnenie nerešpektovania jeho pripomienok. Pôvodná štúdia a vizualizácia stavby v reálnom prostredí, predložená Správe národného parku na posúdenie, na základe ktorej bola v danej lokalite odsúhlasená, sa stala nezáväznou (takto to v súčasnosti uvádza investor).

Stavba tak môže byť v konečnom dôsledku iná ako pôvodná. Stratí sa pôvodný účel. Zmení sa vzhľad, znásobí sa kapacita. Namiesto stavby splývajúcej s vrcholcami stromov (vizualizácia z roku 2017) sa dnes pozeráme na mohutnú vežu meniacu typický pohľad na Tatry od Štrbského plesa. A tak Tatry dostanú prvý Fastfood s gigantickou reklamou.

Ponuka však môže byť aj odrazom dopytu. Pokiaľ by medzi návštevníkmi nebol záujem o podobné atrakcie spojené s masovým turizmom, ktoré nemajú pre národný prak a ochranu prírody žiadnu pridanú hodnotu, neboli by požiadavky investorov na realizáciu takýchto komerčných projektov časté. Je len na nás, aké aktivity v chránených územiach vykonávame, aké lokality navštívime a aký produkt cestovného ruchu podporíme zaplatením poskytnutej služby či vstupného. Najväčšou atrakciou pre návštevníka by malo byť prírodné prostredie a jeho spoznávanie. K tomu vhodne poslúžia existujúce turistické chodníky, z ktorých je často výhľad na tatranskú panorámu oveľa krajší, ako z veže a spomedzi davu jej návštevníkov...

Language

icon-facebook2
 pomoc

Partners

logo profinet

Slovenske -elektra rne Logo CMYK

airtransport

wild

Eagle Anička BONUS

Story of one eagle

(english version)

Marmoth Story

ikonka kopie

Live Cams

Kriváň peak

krivan

Visitors

TodayToday1301
All DaysAll Days5231809

Advertising

 

kukaj logo6

ropk