Dinosaurí národný park

V júni minulého roku sa pod Tatrami objavila nová atrakcia. Na nevyužívanej ploche, pri vstupe do národného parku, vítajú návštevníkov dinosaury.

Frekventovaná komunikácia v smere od Popradu do Starého Smokovca je jedným z hlavných  vstupov do Tatranského národného parku. Vzhľad územia a jeho vizuálna príťažlivosť sú pritom prvým kontaktom návštevníkov s územím, ktorý často formuje ich celkový dojem z prostredia. Zariadenia tohto charakteru svojimi parametrami, funkciou, prevedením a samotnou lokalizáciou často pôsobia rušivo. S územím nie sú významovo ani hodnotovo prepojené a svoju funkciu by si rovnako dobre plnili kdekoľvek v zastavanom území alebo na okraji mesta. Zábavný jurský park tak symbolizuje skôr súčasný konzumizmus, než hodnoty najstaršieho slovenského národného parku.

Nakoľko lokalita  nebola v územnom pláne obce Veľký Slavkov na podobné využitie schválená, požiadala Správa TANAP-u  o informácie súvisiace s legálnosťou prevádzky tohto zábavného areálu. Po zistení, že činnosť je vykonávaná bez príslušných povolení, postúpila celú vec na prešetrenie Inšpektorátu životného prostredia. Napriek záveru šetrenia a rozhodnutiu o odstránení zariadení z lokality, sa ale nič nezmenilo. Práve naopak, nevhodná atrakcia postupne získava dodatočne všetky povolenia, vrátane súhlasu Okresného úradu životného prostredia v Poprade.

Dodatočné povoľovanie nelegálnych stavieb a činností je z pohľadu zabezpečenia záujmov ochrany prírody a krajiny nežiaducim javom a zároveň nebezpečným precedensom, nakoľko už nie je možné predchádzať možným škodám na životnom prostredí. Neriešia sa väzby na okolie, ani možné dopady činnosti. Zároveň je priamo narúšaná koncepcia smerovania stavebného rozvoja v dotknutom území. Takýto postup môže byť pre ďalších investorov návodom, ako do budúcnosti umiestňovať stavby bez príslušných povolení.

Language

icon-facebook2
 pomoc

Partners

logo profinet

Slovenske -elektra rne Logo CMYK

airtransport

wild

Eagle Anička BONUS

Story of one eagle

(english version)

Marmoth Story

ikonka kopie

Live Cams

Kriváň peak

krivan

Visitors

TodayToday1215
All DaysAll Days5231723

Advertising

 

kukaj logo6

ropk