Výrub lesa v ochrannom pásme Nového Štrbského plesa

Obec Štrba vydala v júli 2019 stavebné povolenie pre stavbu „LAKE apartmens & hotel“ v blízkosti Nového Štrbského plesa. Vydaniu stavebného povolenia predchádzali vyjadrenia príslušných orgánov ochrany prírody v Prešove a Poprade. Okresný úrad Prešov vydával stanovisko k posúdeniu vplyvov navrhovanej stavby na lokality Natura 2000, pričom si k svojmu vyjadreniu vyžiadal ako podklad stanovisko Správy TANAP-u, ktorá požadovala rešpektovať 20 m ochranné pásmo od brehovej čiary Nového Štrbského plesa, v ktorom sa nachádzal predmetný smrekový les. Okresný úrad Prešov prevzal túto podmienku do svojho vyjadrenia z júna 2018, kde požadoval zapracovať  do projektu stavby pre územné rozhodnutie  a stavebné povolenie podmienku „Rešpektovať 20 m pás plochy pozdĺž brehovej čiary Nového Štrbského plesa, v ktorom nebudú vykonávané žiadne zásahy.“ Následne si tento okresný úrad vyžiadal v októbri 2018 od Správy TANAP-u stanovisko k vykonávaniu technických geologických prác v danej lokalite, kde Správa TANAP-u opätovne potvrdila svoju požiadavku ponechania 20 m ochranného pásma lesa Nového Štrbského plesa.  

K samotnému územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu však už vydával v novembri 2018 stanovisko odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Poprad. Tento orgán ochrany prírody si už k svojmu vyjadreniu k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu nevyžiadal stanovisko Správy TANAP-u a tak sa do jeho vyjadrenia nepremietla požiadavka ponechania 20 m ochranného pásma lesa pri Novom Štrbskom plese. Vo svojom vyjadrení iba uviedol všeobecne formulovanú podmienku „Vzrastlé dreviny, ktoré nebudú prekážkou pri samotnej výstavbe budú ponechané na pozemku.“ Toto vyjadrenie bolo zaslané stavebnému úradu obce Štrba, ktorý následne vydal predmetné stavebné povolenie. Nevyžiadaním si stanoviska od Správy TANAP-u, tak došlo v lokalite k výrubu predmetného 20 m ochranného pásma lesa pri Novom Štrbskom plese, o ktorom sa Správa TANAP-u dozvedela až po vyrúbaní drevín.   

Language

icon-facebook2
 pomoc

Partners

logo profinet

Slovenske -elektra rne Logo CMYK

airtransport

wild

Eagle Anička BONUS

Story of one eagle

(english version)

Marmoth Story

ikonka kopie

Live Cams

Kriváň peak

krivan

Visitors

TodayToday1287
All DaysAll Days5231795

Advertising

 

kukaj logo6

ropk