Februárové mrazy

Niekoľkodňové pretrvávajúce mrazy postupne zasahujú aj do života zvierat. Pred pár dňami nám bola na Správu TANAPu nahlásená primrznutá labuť na vodnej hladine rieky Váh. Na pomoc bola privolaná aj profesionálna  hasičská jednotka z Liptovského Mikuláša. Po priblížení sa k labuti sa jej nakoniec v strese podarilo odtrhnúť od ľadu a vzlietnuť.  Dôvodom  nehybnosti bolo mokré perie, ktoré primrzlo o ľad a labuť ostala prichytená perím na chvoste a bruchu. K skutočnému primrznutiu vodných vtákov v dobrej fyzickej kondícii k vodnej hladine dochádza ojedinele, keďže spia s nohami ukrytými v perí.

Mrazivé počasie v týchto dňoch sužuje  aj niektoré druhy netopierov, ktoré ťažšie odolávajú teplotám  nižším ako -15 °C. Ide najmä raniaky hrdzavé, ktoré s obľubou zimujú v škárach budov a v murive rôznych mestských stavieb. Podchladené, ešte živé, ale aj mŕtve jedince sú v týchto dňoch nachádzané najmä pred panelákovými bytmi či pod mostnými objektmi.