Šírenie tvrdenia o zákaze práce v lese je zavádzanie verejnosti

Tak ako aj minulý rok, s blížiacim sa jarným obdobím Štátne lesy TANAP-u opäť zavádzajú verejnosť nepravdami. Tentokrát je to tvrdenie, že v období od 1.3. do 31.8. nemôžu lesní robotníci v dôsledku novely zákona o ochrane prírody a krajiny pracovať v lese. Táto informácia nie je pravdivá. Áno, na niektorých územiach sú obmedzené lesohospodárske činnosti v danom období, ak ide o chránené územia s výskytom hlucháňa hôrneho, prípadne iných ohrozených chránených druhov vtákov, ktoré práve v tomto období majú svoju reprodukčnú sezónu a takéto rušenie môže mať na ne negatívne dopady. Na iné lesné činnosti, resp. iné územia sa však toto obmedzenie nevzťahuje.

Celé vyjadrenie ŠOP SR si môžete prečítať na webe: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20750