Viac bezzásahových lokalít pre hlucháňa v TANAPe

Od roku 2017, kedy sa na Slovensku začala skutočná a cielená ochrana hlucháních biotopov, sa nám na Správe TANAPu až doposiaľ podarilo so súkromnými vlastníkmi lesov vyrokovať približne 2000 ha bezzásahových území v TANAPe. 
Nie všetky konania v našom kompetenčnom území sú ukončené a veríme, že aj ďalšie subjekty budú nasledovať tento príklad. Rovnako veríme, že štát bude naďalej adekvátne kompenzovať súkromným vlastníkom pozemkov ich ujmy za obmedzenie bežného obhospodarovania  v lesoch, ktoré sú súčasne posledným útočiskom nášho najväčšieho lesného kurovitého vtáka.

V minulom roku Európska komisia  podala na Súdny dvor EÚ návrh na začatie konania proti Slovensku za ohrozenie hlucháňa hôrneho. Komisia konštatuje, že sme do svojej národnej legislatívy správne nezaviedli a taktiež nedodržiavame niektoré články európskej smernice o biotopoch a smernice o vtákoch. Slovensko ale prijalo plán záchrany hlucháňa hôrneho, v ktorom uznalo tento pokles a vymedzilo opatrenia na jeho zastavenie. Tieto opatrenia sa však v praxi doteraz neplnili a ťažba dreva v lesoch s výskytom hlucháňa hôrneho naberala obrovské rozmery. Porasty takto zaradené do bezzásahu plynulo nadviažu na budúcu A zónu navrhnutú v rokmi rozpracovanej zonácii Tatranského národného parku. 

Zastavenie  poškodzovania a zároveň fragmentácie hlucháních biotopov je pre prežitie  populácie tohto glaciálneho reliktu kľúčové. Nastal čas splatiť dlh voči tomuto ikonickému druhu, ktorý sa nachádza na pokraji prežitia a začať reálne chrániť jeho biotopy. Pokiaľ je celospoločenskou objednávkou zachovať tento druh  pre ďalšie generácie,  je potrebne spojenie rozumných ľudí v prospech ochrany a spoločne nájsť cestu, aby tieto záujmy nahradili záujmy ekonomické. 
Vďaka novele zákona o ochrane prírody a krajiny platnej od 1.1.2020 dostali možnosť všetky správy chránených území Slovenska, vyjadriť sa k náhodným ťažbám tak, aby mohli všetky druhy vtáctva žijúce v chránenom vtáčom území a v národnom parku, dať život svojmu potomstvu v podobe nerušeného rozmnožovania a výchovy mláďat.

Language

icon-facebook2
 pomoc

Partners

logo profinet

Slovenske -elektra rne Logo CMYK

airtransport

wild

Eagle Anička BONUS

Story of one eagle

(english version)

Marmoth Story

ikonka kopie

Live Cams

Kriváň peak

krivan

Visitors

TodayToday1222
All DaysAll Days5231730

Advertising

 

kukaj logo6

ropk