Slovenská inšpekcia životného prostredia v Jaloveckej doline

Slovenská inšpekcia životného prostredia dala pokutu 7000 eur za výstavbu nelegálnej lesnej cesty v Jaloveckej doline v Západných Tatrách. Takmer 500-metrový úsek cesty postavil urbár z Jalovca napriek zákazu úradov. Urbár teraz musí cestu odstrániť a na jej mieste zasadiť nový les.

O výsledku šetrenia SIŽP informoval denník N na nasledujúcom internetovom odkaze: 

https://dennikn.sk/minuta/2368952/?ref=mpm&fbclid=IwAR1Hj7NVyIaXrHnNDrzpGWqIruG_u43_ipJZNbmCAgUethXsa0UCQJFtwX4