Bobor pred dverami

Strata plachosti u niektorých živočíchov nemusí byť spôsobená len v dôsledku návykov na neprirodzený zdroj potravy tak ako to býva najčastejšie pri líškach, medveďoch a vysokej zveri. Opačným prípadom je situácia kedy zviera vyhľadáva prítomnosť človeka keď je v núdzi. Môže sa jednať o vyhľadávanie bezpečia pred predátorom alebo z dôvodu choroby či kolízie s motorovým vozidlom.

Takýto prípad sa stal pred dvoma dňami keď pred dverami budovy ŠL TANAPu ležal bobor vodný. Privolaný pracovník Správy TANAPu pozoroval u jedinca stav letargie, ktorý striedal s normálnym správaním, avšak nebol natoľko odovzdaný, aby bol možný jeho odchyt a prípadné vyšetrenie. Keďže bobor niekoľko krát naznačil útok najrozumnejším riešením bolo odprevadiť ho k najbližšiemu vodnému toku. Tento zvyčajne mierumilovný hlodavec dokáže naozaj niekedy prekvapiť a za určitých okolností vie byť aj nebezpečný. Práve z tohto dôvodu je pri náleze chránených druhov dôležité osloviť pracovníkov ŠOP a do ich príchodu s nimi nemanipulovať.