Čas mláďat

Napriek súčasnému chladnému počasiu sa v prírode v tomto období každoročne opakuje rovnaký scenár zrodenia sa nového života. V hniezdach vyrobených z konárikov, trávy, machu i blata, ale aj v “príbytkoch” v dutinách stromov, už vykúkajú mláďatá rôznych druhov vtáctva. Poniektoré z týchto malých nedočkavcov už aj vyskakujú z hniezd a tak sa nám na pracovisku začína obdobie intenzívnej vtáčej pohotovosti. Zvyčajne sa jedná o nálezy vtáčích mláďat  mimo hniezd a preto ak nie je vtáča viditeľne poranené, stačí ho len vrátiť na miesto nálezu, prípadne vyložiť na vyvýšene miesto či strom, kde si ho rodičia nájdu a dokrmujú. Ďalšie, už náročnejšie, prípady sú výjazdy k poraneným jedincom. Nálezy sú hlásené predovšetkým z mestských parkov či intravilánov obcí, kde sa pohybuje množstvo ľudí. 

Pomoc pre hendikepované vtáčence v odľahlých lesných porastoch lesa je zriedkavá. Posledným takýmto prípadom bolo mláďa ďatľa veľkého z dutiny stromu, ktorý bol v rámci ťažby dreva spílený. Práve z dôvodu predchádzania zničenia hniezd a vývojových štádií chránených druhov vtákov, Správa TANAPu  podmieňuje žiadosti o spracovanie náhodných ťažieb v národnom parku a v chránenom vtáčom území posunutím lesohospodárskych prác na mimohniezdne obdobie tak, aby mohli všetky druhy vtáctva žijúce v národnom parku dať život svojmu potomstvu a venovať sa nerušenej výchove svojich mláďat.