Historicky prvé hniezdenie orliaka morského na Liptove

Orliak morský (Haliaeetus albicilla) je najväčším hniezdiacim dravcom na Slovensku. Rozpätie krídel orliaka dosahuje 2,2 až 2,4 m a váhu až do 8 kg. Hniezdiská tohto druhu boli na Slovensku známe v povodí Dunaja už v minulom storčí, kde pravidelne hniezdil do r. 1964. Zaznamenané bolo aj neúspešné hniezdenie páru na brehu Oravskej priehrady v r. 1960 a 1961. Neskôr kvôli priamemu prenasledovaniu človekom z nášho územia na dlhé obdobie ako hniezdič vymizol. Opätovné hniezdenie dvoch párov orliakov bolo zistené až v roku 1997 pri Dunaji (Chavko). Od tohto obdobia počet hniezdnych párov pomaly narastá, najmä na juhozápadnom a východnom Slovensku. Na severe krajiny zahniezdil jeden pár pri Oravskej priehrade v roku 2010 (Suchánek, Karaska in lit.) v Turčianskej kotline 1 pár o 10 rokov neskôr (Dobrota in verb).

Z  oblasti Liptova historicky nebolo dosiaľ jeho hniezdenie známe, hoci pozorovania z oblasti Liptovskej Mary posledné roky pribúdali. Konečne po mnohých dňoch a stovkách hodín strávených v teréne sa v marci tohto roku podarilo zamerať dva dospelé orliaky zalietajúce do porastu aj s materiálom na hniezdo (Vrlík). Samotné hniezdo sa podarilo dohľadať na mohutnom ihličnane a odvtedy pracovníci Správy TANAPu lokalitu systematicky strážia, až do dnešných dní. Orliaky morské majú najčastejšie dve mláďatá, avšak na našom hniezde bolo počas krúžkovania len jedno mláďatko, ktoré sa vyliahlo koncom apríla. To, že tento pár má len jedného potomka pripisujeme pomerne mladému veku samice, ktorý sa dá rozpoznať podľa sfarbenia chvostových pier a tiež tomu, že ide o prvé hniezdenie tohto páru.

Orliaky sa živia v letnom období hlavne rybami, v menšej miere menšími cicavcami. V zime nepohrdnú ani uhynutými živočíchmi či poranenými rybami z hladiny vodných nádrží čím bezpochybne plnia sanitárnu funkciu v prírode. Pomerne často odoberajú ryby veľkým čajkám aj iným vodným vtákom, ide o tzv. kleptoparazitizmus. Orliaky sú v súčasnosti ohrozené najmä vykladaním otrávených návnad v poľnohospodárskej krajine. Ide taktiež o veľmi citlivý druh na vyrušovanie počas hniezdenia. Intenzívna lesohospodárska činnosť a zvýšená koncentrácia ľudí súvisiaca s športovo-rekreačnými aktivitami a rozsiahlymi výrubmi súvisiacimi s výstavbou rekreačných objektov v blízkom okolí, by mohla spôsobiť zánik mnohých hniezdisk.

Počas pobytu pri našom liptovskom „mori“ by bolo na škodu nezodvihnúť zrak od zeme na oblohu a možno budete mať šťastie vidieť tohto úžasného dravca veľkosti malého vetroňa a potešiť sa jeho majestátnym letom.