Buďme zodpovední k tatranským plesám

Spolu s letným a prázdninovým obdobím prichádza do Tatranského národného parku aj vrchol letnej turistickej sezóny. Nároky návštevníkov na prírodné prostredie, respektíve ich kreativita spojená s jeho využívaním, sa každým rokom stupňujú. Dôkazom sú pomerne časté porušovania platných pravidiel, ktoré sú stanovené za účelom ochrany prírody – ekosystémov, biotopov, fauny, flóry, neživej prírody atď. Čoraz častejšie sa stretávame s nežiaducim kúpaním sa v tatranských plesách. Tejto problematike sme sa už venovali v samostatnom článku:
http://spravatanap.sk/web/index.php/aktualne-sk/11-slovak/aktualne/574-tatranske-plesa-nie-su-kupaliska.

Niektorí turistickí návštevníci však stále nevedia odolať pokušeniu okúpať sa či aspoň namočiť si nohu do chladnej vody počas horúcich letných dní. A to aj napriek pravidelným kontrolám strážnej služby v okolí plies. Zodpovední turisti si však porušovateľov platných pravidiel v TANAP-e všímajú, túto nelegálnu činnosť Správe TANAP-u nahlasujú a v niektorých prípadoch sa snažia na verejnosti šíriť aj osvetu. Takým príkladom je aj aktuálny článok na portáli zdraveotuzovanie.sk, ktorý si záujemcovia môžu nájsť na nasledujúcom internetovom odkaze:
https://www.zdraveotuzovanie.sk/miesta-kluby/otuzovanie-plavanie-v-plesach/.