Skaly sokolov sťahovavých.

Krátky videodokument natočený pomocou fotopascí venovaný sokolom sťahovavým.

Autor: Ján Hoľma, strážca zo Správy TANAP-u.

Sokoly sťahovavé majú vo svojom území obľúbené vyvýšené skaly alebo vrcholy suchých stromov, kde často oddychujú, nocujú, čistia sa, trhajú potravu, alebo dokrmujú svoje mláďatá. Zábery z fotopascí vznikli počas monitoringu na trhaniskách u troch hniezdiacich párov, ktoré v roku 2021 úspešne vyviedli spolu sedem mláďat.

https://youtu.be/eX8_8qJ5Mrk