V národnom parku

Videodokument z monitoringu fauny fotopascami, v bezzásahových územiach TANAPu, kde je národný park naozaj národným parkom.

autor: Ján Hoľma, strážca zo Správy TANAP-u

https://youtu.be/cjQkp9v6qH8