Memorandum o spolupráci pri realizácii novely reformy NP

Ministri Budaj a Vlčan uzavreli historickú dohodu, ktorá prispeje k reforme národných parkov a rozvoju slovenského vidieka.

Viac o memorande sa dočítate na nasledovnej webovej stránke:

https://www.minzp.sk/spravy/ministri-budaj-vlcan-uzavreli-historicku-dohodu-ktora-prispeje-k-reforme-narodnych-parkov-rozvoju-slovenskeho-vidieka.html?fbclid=IwAR3NmOd_plefgoYJub0n1RhOhEr0Btt2A6hDiPLwiJf-Q1gzB10V9uVLgxI