Spolupráca samospráv, vlastníkov a ochrany prírody v Hozelci

Posledný októbrový týždeň sa podarilo spojiť sily a zorganizovať brigádu v území európskeho významu Gánovské slaniská v katastrálnom území obce Hozelec. Stretli sa tu vlastníci územia (Urbariát Hozelec), zástupcovia z obcí Hozelec a Gánovce a pracovníci Štátnej ochrany prírody SR. Všetci vybavení hrabľami, vidlami, pílami, krovinorezmi, všetci ochotní pracovať a pomôcť. Práce spočívali v odstraňovaní náletových drevín a krov v lokalite Biela skala a kosenia a odstraňovania stariny pri prvom prameni pri obci Gánovce. Vývery silne mineralizovaných vôd tu podmienili vznik biotopu karpatských travertínových slanísk, ktorý sa vyvinul iba v severnej časti Slovenska a jeho výskyt je obmedzený na plošne malé územia.

Na miestach, kde sa minerálna voda rozlieva po povrchu vytvárajú vyzrážané soli CaCO3 (uhličitan vápenatý) zaujímavé tvary a motívy. Vyskytujú sa v podobe povlakov, zrniek a hrudiek. Kameň, ktorý vznikol z vody v okolí minerálneho prameňa je živý, pretože stále rastie a vyvíja sa. Na plochách, ktoré však prestane ovplyvňovať minerálna vody dochádza k jeho rýchlemu zvetrávaniu a slanomilnú vegetáciu vystriedajú prevažne suchomilné druhy.

Na zasolených pôdach našli vhodné podmienky pre existenciu slanomilné druhy (fyziologickými, morfologickými i anatomickými vlastnosťami podobné tým, ktoré osídľujú morské pobrežie). Ide o vzácne, chránené a ohrozené druhy rastlín. Mnohé z nich sú na hranici vyhynutia.

Teší nás, že aj v tejto zvláštnej dobe, ktorá nepraje stretávaniu sa a spolupráci, sa podarilo zorganizovať takéto podujatie a pomohlo sa jedinečnému územiu. Túto zmenu určite ocenia aj návštevníci údolia, ktorí trasu okolo prameňov využívajú na relax a oddych v prírode.

Naše poďakovanie patrí Urbariátu Hozelec, obci Hozelec a obci Gánovce.