Jesenné sčítanie kamzíkov 2021

Po neúspešnom sčítaní, ktoré prebehlo v júni tohto roka z dôvodu príliš teplého počasia, ktoré kamzíky neobľubujú, bol výsledok jesenného sčítania o niečo lepší. Tak ako pri každom sčítaní bolo potrebné venovať maximálnu pozornosť každému pohybu kamzíkov v strmých svahoch, tak slovenských ako aj poľských Tatier.

Spoločnými silami sme so zamestnancami Štátnych lesov TANAPu, Tatrzańskiego parku narodowego a mnohými dobrovoľníkmi, dopracovali k výsledku 1095 jedincov kamzíka vrchovského tatranského. V deň sčítania sme na slovenskej strane Tatier napočítali 781 kamzíkov a u poľských susedov 314 jedincov. Najideálnejšie je rozpoznať aj pohlavnú štruktúru, avšak pre veľké vzdialenosti to nie je vždy možné. Na základe priebežného celoročného pozorovania počtu čried je však zrejmé, že skutočný počet kamzíkov je o niečo vyšší. Skúsenosti za posledné roky nás presvedčili, že do istej miery je chladné počasie a snehová pokrývka pre počítanie kamzíkov ideálnejšie, a dokáže kamzíky vyhnať na pastvu na podstatne dlhší čas. Rozkázať prírode však nie je možné a musíme sa jej zakaždým prispôsobiť.

Sčítanie kamzičej zveri je tiež spojené s pozorovaním etológie kamzíka počas kamzičej ruje. Správanie kamzíkov sa v priebehu roka mení. Inak reagujú v období kamzičej ruje, neskôr v dobe rodenia mláďat, v priebehu zimy a napokon aj v letnej sezóne, kedy najčastejšie evidujeme stratu plachosti voči človeku. V čase ruje prejavujú samce svoju dominanciu a často sa stáva, že pri stretnutí s človekom udiera kopýtkom o skalu a snaží sa ho zo svojho teritória odplašiť. Po jej skončení nastáva obdobie, kedy začína boj o prežitie, ktorý vyhrajú len tie najsilnejšie jedince. Kamzíky, celú zimu odolávajú nástrahám počasia v drsnom horskom teréne, nemajú zvyšnú energiu na rozdávanie a aj z tohto dôvodu je význam zimnej uzávery opodstatnený.