Praktická starostlivosť o chránené územia

Po piatich rokoch boli v NPR Mraznica realizované manažmenty na odstránenie náletových drevín z otvorenej plochy malej lúčky v lesnom poraste. NPR Mraznica sa nachádza v katastrálnom území obce Batizovce, bola vyhlásená v roku 1991 a predmetom ochrany prechodného rašeliniska až vrchoviska je blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris), nátržnica močiarna (Comarum palustre), rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a kľukva močiarna (Oxycoccus palustris).

Výmladky drevín, spadnuté sucháre a vetrom polámané stromy boli pracovníkmi Správy TANAP-u odstránené, pokosené boli vyschnuté trávnaté porasty. Odnos biomasy z územia bol prácny a náročný vzhľadom aj na podmáčaný terén a nedostupnosť ku lokalite.

Manažment na zachovanie otvorených rašelinných spoločenstiev je nevyhnutný. Prirodzená sukcesia vedie lokality k zarastaniu kompetenčne silnými trávami ako je bezkolenec (Molinia sp.) Tento stav nastal aj v NPR Mraznica. V minulosti po vetrovej kalamite bol vodný režim narušený a prechodné rašelinisko nebolo dostatočne zamokrené. Hydrologický režim sa po rokoch upravil, lokalita je mokrá a odstránenie bezkolenca bude predmetom nasledujúcich rokov včasným kosením ešte pred vysemenením.

 

 

Language

icon-facebook2
 pomoc

Partners

logo profinet

Slovenske -elektra rne Logo CMYK

airtransport

wild

Eagle Anička BONUS

Story of one eagle

(english version)

Marmoth Story

ikonka kopie

Live Cams

Kriváň peak

krivan

Visitors

TodayToday726
All DaysAll Days5794759

Advertising

 

kukaj logo6

ropk