Kolízie pod Tatrami

Od roku 2016 došlo na cestách a železnici v kompetenčnom území Správy TANAPu k úhynu 33 medveďov z dôvodu kolízií s dopravnými prostriedkami. Medvede, ktoré po zrážke neboli ihneď usmrtené, ale dokázali napriek stretu s vozidlom odbehnúť, do tohto počtu nie sú zahrnuté. Takmer v troch štvrtinách prípadov došlo k zrážkam v jesennom období od septembra do októbra. Z rozborov žalúdkov týchto jedincov sa zistilo, že u viac ako polovice prípadov tvorí obsah žalúdka kukurica, ďalej obilniny, menej bobuľové plody dozrievajúce v jesennom období a tráva. Drvivá väčšina medveďov bolo zrazených neďaleko polí, kde sa v tomto období pestovala kukurica. Z uvedeného vyplýva, že časté kolízie medveďov s dopravnými prostriedkami v predhorí TANAPu úzko súvisia s pestovaním vysokoenergetických plodín.

Konkrétne na železnici uhynulo 13 medveďov, na diaľnici ďalších 11 a na cestách druhej triedy 9 jedincov. Nie sú to len úhyny medveďov, ktoré zaznamenávame v rámci kolízií s dopravnými prostriedkami. V menšom počte, sú z chránených cicavcov obeťami aj vlky, rysy, mačky divé a vydry. Aj na základe týchto fatálnych stretov získavame informácie o migračných trasách chránených druhov. Na základe týchto údajov sme už v minulosti oficiálne požiadali NDS a.s. o vybudovanie funkčných ekoduktov v týchto inkriminovaných lokalitách. Taktiež v rámci modernizácie železničnej trate v úseku Závažná Poruba a Lučivná bolo navrhnutých päť zelených mostov, umožňujúcich prepojenie biocentier Západné Tatry a Nízke Tatry pre bezpečnejšiu migráciu živočíchov.

 

Language

icon-facebook2
 pomoc

Partners

logo profinet

Slovenske -elektra rne Logo CMYK

airtransport

wild

Eagle Anička BONUS

Story of one eagle

(english version)

Marmoth Story

ikonka kopie

Live Cams

Kriváň peak

krivan

Visitors

TodayToday1203
All DaysAll Days5233528

Advertising

 

kukaj logo6

ropk