Ochrana mladých lesných porastov

Správa TANAPu vykonáva na pozemkoch vo svojej správe aj praktickú starostlivosť. Ide napríklad o ochranu mladých lesných porastov pred zimným odhryzom zverou. Konkrétne v tomto prípade išlo o porast v štvrtom stupni ochrany prírody v PR Turícke dubiny. Účelom vyhlásenia tejto rezervácie bola ochrana ojedinelých prírodných dubových lesov, ktoré sa zachovali v Liptovskej kotline.  Správa TANAPu využila na ochranu mladých stromčekov jednu z metód individuálnej mechanickej ochrany a to ovčiu vlnu. Ovčia vlna sa na jeseň namotáva na vrcholové výhonky stromčekov. Táto metóda sa v poslednom období využíva vo zvýšenej miere hlavne v chránených územiach, keďže ide o ekologický spôsob ochrany. Ovčia vlna je na Slovensku málo využívaná a často končí ako odpad, a tak sme radi, že mohla poslúžiť na tento účel. Jednej z aktivít Správy TANAPu na ochranu terminálnych výhonkov sadeníc pred zimným ohryzom zverou sa zúčastnila aj podpredsedníčka vlády a ministerka pani Veronika Remišová, ktorá sa v čase svojho voľna rozhodla takto prispieť k ochrane prírody.