Medzinárodný deň lesov – Zvoľme si udržateľné drevo pre ľudí a planétu

Dnes 21. marca si každoročne pripomíname MEDZINÁRODNÝ DEŇ LESOV. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o hospodárení, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov v prospech súčasných a budúcich generácií. Tohtoročnou témou je „Zvoľme si udržateľné drevo pre ľudí a planétu“.

Naučiť sa porozumieť našim lesom a dať deťom základ pre lepšie pochopenie ich významu je rozhodujúcim krokom k ochrane prírodných zdrojov pre budúce generácie. Lesy pomáhajú udržiavať zdravé ovzdušie, pôdu, vodu a zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení najväčších výziev, ktorým čelíme dnes, ako sú klimatické zmeny, eliminácia hladu a udržateľnosť mestských a vidieckych spoločenstiev.

Svet stratil od roku 1990 420 miliónov hektárov lesa, čo je oblasť väčšia ako India, pričom odlesňovanie pokračuje rýchlosťou približne 10 miliónoch hektárov ročne, najmä v dôsledku poľnohospodárskej expanzie. Udržateľné a prírode blízke hospodárenie v lesoch môže pomôcť znížiť odlesňovanie, obnoviť degradovanú krajinu a poskytnúť ľuďom pracovné miesta a obnoviteľné materiály.

 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky našim lesom k ich medzinárodnému dňu praje:

- Klimaticky priaznivé nastávajúce vegetačné obdobie.

- Bohaté biologické spoločenstvá pod ich korunami a dobrý zdravotný stav.

- Pochopenie a ocenenie zo strany širokej verejnosti ich nezastupiteľného miesta v našej krajine.

- Prírode blízko orientovaných obhospodarovateľov, tak štátnych ako aj neštátnych, ktorí zohľadňujú požiadavky ochrany prírody.

- Spracovateľov ich drevnej hmoty, ktorí múdro a úsporne zrealizujú jej najracionálnejšie zhodnotenie.

- Dostatočnú výmeru území, kde les môže byť skutočne lesom v jeho pravej podstate, bez priamych vplyvov človeka, a kde už je alebo sa dnes tvorí stredoeurópska lesná divočina.

Záverom si želáme, aby lesy boli vnímané komplexne spolu s ich všetkými vzájomne previazanými zložkami a súčasťami- s lesným porastom, odumretým drevom, pôdou, vodným režimom a všetkými spoločenstvami rastlín, húb a živočíchov.

 

viac na stránke: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20875

 

Language

icon-facebook2
 pomoc

Partners

logo profinet

Slovenske -elektra rne Logo CMYK

airtransport

wild

Eagle Anička BONUS

Story of one eagle

(english version)

Marmoth Story

ikonka kopie

Live Cams

Kriváň peak

krivan

Visitors

TodayToday753
All DaysAll Days5794786

Advertising

 

kukaj logo6

ropk