Príkladná spolupráca

Stĺpy 22 kV vonkajšieho elektrického vedenia s vodičmi umiestnenými na vodorovnej konzole v tvare T, nazývané aj „stĺpy smrti“, sú vážnym ekologickým problémom. Každoročne na nich zahynie niekoľko desiatok vtákov. Takáto konzola umožňuje vtákom dosadnúť do bezprostrednej blízkosti vodičov elektrického napätia a potom už stačí len malý dotyk, aby došlo k usmrteniu alebo ťažkému poraneniu vtáka.

Správca elektrických vedení je na základe preukázania usmrcovania vtáctva na týchto vedeniach na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody povinný vykonať také technické opatrenia, aby zabránil usmrcovaniu vtákov.

Pracovníci Správy TANAP-u na základe monitoringu a zistenia neošetrených línií elektrických vedení priamo kontaktovali správcov – Východoslovenskú energetiku, a.s. a Stredoslovenskú energetiku a.s. s požiadavkou o vykonanie technických opatrení – zabezpečenie stĺpov tzv. „chráničkami“. Zástupcovia VSE reagovali ihneď a po vzájomnej konzultácii ešte v priebehu jesene tohto roka ošetrili kritické úseky elektrických vedení chráničkami, čím umožnili zachrániť niekoľko desiatok vtákov, pre ktoré by sa neošetrené stĺpy stali smrteľnou pascou. Jesenné dni s hmlami sú z hľadiska úhynov vtákov na nezabezpečených elektrických vedeniach veľmi kritické. Vtáky vyhľadávajú vyvýšené miesta, na ktorých zostávajú sedieť a z tohto miesta čakajú na korisť a stĺpy 22 kV el. vedenia sú pre ne výborným vyhliadkovým miestom.

V mene všetkých zachránených vtákov ďakujeme pracovníkom VSE, a.s. za expresné riešenie našej požiadavky. Vzájomnú spoluprácu si veľmi ceníme a veríme, že i v budúcnosti budú problémy ochrany prírody riešené prioritne k spokojnosti oboch strán.

 

Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________

Language

icon-facebook2
 pomoc

Partners

logo profinet

Slovenske -elektra rne Logo CMYK

airtransport

wild

Eagle Anička BONUS

Story of one eagle

(english version)

Marmoth Story

ikonka kopie

Live Cams

Kriváň peak

krivan

Visitors

TodayToday1285
All DaysAll Days5683357

Advertising

 

kukaj logo6

ropk