Tatranským hasičom v boji s požiarmi pomôže hasiaci vak

Správa TANAP-u dnes odovzdala popradským hasičom závesné zariadenie na hasenie zo vzduchu, takzvaný „bambi vak“.

Masívne požiare neobchádzajú ani najstarší národný park na Slovensku. Lesný požiar zo začiatku mája tohto roku spôsobil v Tatranskom národnom parku škody na prírode za viac ako 1,3 milióna eur. Aj napriek okamžitej reakcii hasičov a pracovníkov štátnej ochrany prírody sme zaznamenali značné škody najmä v ťažko dostupnom teréne. Minister životného prostredia László Sólymos preto uvoľnil prostriedky na zakúpenie závesnej nádrže na vodu – bambi vaku, ktorá bude v budúcnosti pri podobných situáciách okamžite k dispozícii.

Keďže v boji s požiarom niekedy rozhodujú doslova minúty, v zápase s týmto nebezpečným živlom bude v prípade potreby na severe Slovenska pomáhať nový hasiaci vak. Zariadenie nebude slúžiť len v Tatranskom národnom parku, ale v prípade potreby aj v Nízkych Tatrách alebo v Slovenskom raji. Za lesnými požiarmi nezriedka stojí aj ľudský faktor. Preto je v chránených územiach potrebné dodržiavať zásady - predovšetkým v lesoch nepoužívať otvorený oheň, nefajčiť a nevypaľovať suchú trávu. Samozrejme apelujeme na to, aby sa návštevníci parku pohybovali po vyznačených turistických chodníkoch, rešpektovali informácie, usmernenia a piktogramy. Pokiaľ pochopíme význam pokynov a budeme ich všetci rešpektovať, naše národné parky sa nebudú meniť na spáleniská.

 

Etapa migrácie bociana Vavrinca

Ďalšiu etapu migrácie bociana Vavrinca, tentokrát Sýria - Čad,

môžete sledovať opäť na: https://ayvri.com/scene/nxkwp6n958/cjlys9f6900013966xw4c7k31

 

Vavrinec prekonal výškový rekord aj vojnovú zónu v Sýrii

Vavrinec počas preletu nad Tureckom prekonal doterajší výškový rekord, musel vystúpať až do výšky 4160 m. n.m  a zdolať horstvo Bolkar Daglari. Jedná sa o pohorie utvorené predovšetkým z vápencových a dolomitových sedimentov, ktoré je tvorené dominantnou reťazou trojtisícmetrových štítov.

Jeho prelet pohorím môžete sledovať opäť na: https://ayvri.com/scene/nxkwp6n958/cjlys9f6900013966xw4c7k31

Za hranicami Turecka potreboval veľa šťastia, aby bez ujmy na zdraví prekonal okolie mesta Aleppo a ďalšie občianskou vojnou sužované oblasti Sýrie. V súčasnosti putuje údoliami Libanonu a veríme, že poletí v dostatočnej výške, mimo dosahu projektilov miestnych streľbychtivých obyvateľov tejto krajiny.

 

Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Tatry

Pre všetkých nadšencov a milovníkov tatranskej prírody sme v sobotu 1.9.2018 na Popradskom plese usporiadali Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Tatry. Pre širokú verejnosť i rodiny s deťmi sme pripravili na šiestich stanovištiach edukačno-zážitkové aktivity, kde si účastníci mohli vyskúšať svoje vedomosti a zručnosti formou zážitkového poznávania prírody, a to prostredníctvom určovania drevín, poznávania vysokohorskej flóry či inváznych rastlín, sledovania živočíchov v lupách i ďalekohľadmi, spoznávania stôp tatranských živočíchov alebo sledovania obyvateľov lesa vďaka záznamom z fotopascí a webkamier. Najmä mladšie ročníky pritiahol i environmentálny blok, kde vďaka pripraveným výtvarným aktivitám mohli deti spoznávať pestré tatranské rastliny a živočíchy.

Týchto činností sa nestránili malí ani veľkí a zaujali nielen domácich obyvateľov, práve naopak – prilákali aj mnohých zahraničných návštevníkov – okrem pravidelných českých, poľských či nemeckých turistov sa pri nás pristavili i Nóri a Arabi.

Deň otvorených dverí BR Tatry vzbudil u návštevníkov veľký záujem, vyvolal u nich množstvo doplňujúcich otázok a potvrdil, že takáto zážitková forma prezentácie má výborný potenciál na šírenie informovanosti a vedomia nielen miestnych obyvateľov o potrebe chrániť výnimočné prostredie, ktoré obývajú – s jeho mimoriadnymi prírodnými, ale i tradičnými kultúrnými a historickými danosťami.

 

Vavrinec je v Ázii

Od poslednej zverejnenej pozície bociana Vavrinca pri meste Brašov, ubehlo už jedenásť dní. Po troch dňoch oddychu a doplnení energie bola prvá výzva prelet ponad karpatský oblúk, čo mu trvalo približne dve hodiny. Počas tohto letu sme zaznamenali vystúpanie do nadmorskej výšky až 2320 m.n. m. Ďalším miestom až 5 dňovej prestávky bola lokalita pri hlavnom meste Rumunska. Nezastavil sa ani v obľúbenej letnej dovolenkovej destinácii Burgas a jeho let smeroval priamo do Európskej časti Turecka. Prieliv Bospor zdolal tretieho septembra okolo poludnia a v tejto chvíli je už na ázijskom kontinente.

Let Vavrinca z pohľadu jeho výškovej úrovne môžete opäť sledovať v 3D GPS vizualizácií na:

https://ayvri.com/scene/nxkwp6n958/cjlnbp3jx00013a667apdtzvg

 

Bocian Vavrinec mieri spod Tatier do Afriky

Príbeh Vavrinca, bociana bieleho sa začal 10. augusta, kedy sme ho prijali do rehabilitácie na Správe TANAPu. Občania, ktorým nebol ľahostajný osud nelietajúceho bociana pri obci Mlynčeky, nás kontaktovali a my sme sa rozhodli o jeho odchyt a následné ošetrenie. Pracovné meno dostal podľa dňa v kalendári, kedy bol nájdený. Po skontrolovaní zdravotného stavu bolo jasné, že išlo o náraz do prekážky, ktorý spôsobil ľahké poranenie krídla a preto nebol dočasne schopný letu. K úspešnému zotaveniu mu stačil jeden týždeň oddychu a dostatok výdatnej potravy.

Časť slovenskej populácie bocianov už začala svoju jesennú púť do Afriky a preto bol najvyšší čas Vavrinca vrátiť späť do voľnej prírody. Vďaka podpore slovenských elektrární a. s. disponujeme solárnymi vysielačkami a preto vyliečený bocian sa stane na určité obdobie predmetom bližšieho poznania migračnej trasy na zimoviská jedincov z podtatranskej oblasti. Na pomoc pri inštalácii vysielačky sme si prizvali zoológa a odborníka na telemetriu RNDr. Luboša Peškeho z Prahy.

Vďaka moderným technológiám bude možné sledovať Vavrinca niekoľko sezón nepretržite počas jeho migrácie do Afriky, zimovania a dúfame, že aj počas opätovného návratu na Slovensko. Vďaka telemetrii opäť priblížime priaznivcom živej prírody príbeh jedného bociana s množstvo zaujímavých faktov z jeho života.

K dnešnému dňu sa Vavro nachádza pri meste Brašov v rumunskej časti Karpát. Na lokalite sa zdržiava už tretí deň a predpokladáme, že tu je dostatok vhodnej potravy, aby mohol prekonať Făgăraș, najvyššie a najrozľahlejšie pohorie Rumunska.

Let Vavrinca z pohľadu jeho výškovej úrovne môžete sledovať v 3D GPS vizualizácií na: http://doarama.com/view/2434251

 

Návšteva z Maďarska

Posledný júnový týždeň sme privítali víťazov prírodovednej – turistickej súťaže „Indulj el egy úton...“ 2018 z Maďarska. Organizátorom súťaže bola Základná škola so základnou umeleckou školou v obci Seregélyes. Do tejto súťaže sa zapojilo 358 družstiev, z toho bolo 51 zo zahraničia (Rumunsko, Slovensko, Ukrajina ). Témami súťaže boli napr. dejiny horolezectva, turizmu, pohoria v Maďarsku, prírodné, historické a etnografické hodnoty , a tiež Vysoké Tatry. Žiaci, ktorí sa v skupinách umiestnili na 1. mieste, boli za odmenu na štvordňovom výlete vo Vysokých Tatrách.

Správa TANAPu vo Svite  a Základná škola na ul. Dostojevského v Poprade pre nich pripravila program na ktorý žiaci i učitelia budú spomínať. Riaditeľ školy Mgr. Vladimír Tobis ich privítal v Environmentálnej učebni Základnej školy Dostojevského v Poprade a Správy TANAPu vo Svite, a Martina Proháczková zo Správy TANAPu. Žiaci dostali mnoho edukačných materiálov, a suvenírov. Navštívili Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici, Skalnaté pleso, Téryho chatu, Vodopády studeného potoka, Rainerovu chatu, Štrbské pleso a ďalšie zaujímavé miesta vo Vysokých Tatrách.

I tento kvíz potvrdil, že o prírodu a ochranu životného prostredia majú mladí ľudia veľký záujem bez rozdielu, v ktorom štáte žijú.

 

Magyarországi vendégeink

Június utolsó hetében vendégül láttuk az „Indulj ej egy úton ...“ című természetismereti-turisztikai vetélkedő győzteseit, akik Magyarországról érkeztek. A nevezett verseny szervezője a Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola volt. A megmérettetésre összesen 358 csapat jelentkezett, ebből 51 határon túli volt (Romániából, Szlovákiából és Ukrajnából). Olyan témakörök alkották a versenyt, mint pl. a magyar turiznus és a hegymászás története, hegységek és dombságok Magyarországon és természeti, történelmi, néprajzi, turisztikai értékeik, valamint a Magas-Tátra is.

A győztes csapatok egy négynapos kiránduláson vettek részt a Magas-Tátrában. A TANAP szviti  igazgatósága és a Dosztojevszkij utcai általános iskola jóvoltából emlékezetes programban volt részük. Mgr. Vladimír Tobis igazgató úr fogadta a csoportot a Környezetvédelmi tanteremben, melyet a TANAP szviti  igazgatósága és a Dosztojevszkij utcai általános iskola közösen működtet, az ő üdvözlő szavait Martina Proháczková, a TANAP igazgatósági munkatársának előadása követte. A diákok számos ismeretterjesztő anyagot és szuvenírt is kaptak. Meglátogatták a TANAP múzeumát Tátralomnicon, a Kő-pataki-tavat, a Tar-pataki-vízeséseket, a Téry-menedékházat és a Rainer-kunyhót, a Csorba-tavat és egyéb érdekes tátrai helyszíneket.

Ez a vetélkedő is bebizonyította, hogy a természet- és környezetvédelem ügye rendkívül fontos a fiatalok számára, és ebben nem játszik szerepet, hogy melyik országból érkeznek.

 

Sčítanie kamzíkov jar 2018

Tohtoročné jarné čítanie kamzíkov bolo špecifické najmä vzhľadom k udalostiam tejto zimy, ktoré súvisia  s vysokým úhynom kamzičej zveri v Tatranskom národnom parku. Ešte pred samotným sčítaním sme si uvedomovali, že tohoročné výsledky sčítania sa budú pravdepodobne podstatne odlišovať od tých predchádzajúcich. Správa TANAPu eviduje za uplynulú zimnú sezónu až 61 uhynutých kamzíkov, čo však neznamená, že išlo o konečný počet. Mnohé z nich, ktoré unikli zraku človeka sa  stali prirodzeným kolobehom života a poslúžili ako zdroj potravy pre veľké šelmy.

K samotnému sčítaniu sme sa snažili pristupovať čo najzodpovednejšie, prvý termín sčítania bol presunutý kvôli hmlám a zlej viditeľnosti až na 4. júl, aby sme mohli získať, čo najpresnejšie údaje. Za slnečného počasia vyrazili do terénu pracovníci Správy TANAPu, ŠL TANAPu, Tatrzańskiego Parku Narodowego, Správy PIENAP-u a ďalší dobrovoľníci.  Na slovenskej a poľskej strane Tatier sme napočítali 989 kamzíkov, čo je oproti minulému jarnému sčítaniu o 53 jedincov menej.   Novonarodených mláďat sme zaregistrovali 94. Na poľskej strane sčítali 298 kamzíkov z toho tohoročných mláďat bolo 40. I napriek tomu, že ide len o 5 %  pokles populácie oproti minulej jarnej sezóne, každý jedinec už pomerne stabilnej tatranskej populácie kamzíka má z hľadiska genetickej variability nesmierny význam. 

Sčítanie kamzíkov je tiež spojené aj s pozorovaním iných druhov živočíchov. Tentokrát sa niektorým šťastlivcom podarilo vidieť v našich podmienkach vzácneho bradáňa žltohlavého (Gypaetus Barbatus). Nevšedné pozorovanie sa udialo nad hrebeňmi Západných Tatier. Impozantný sup patrí medzi najvzácnejšie a najohrozenejšie dravce a ich početnosť sa odhaduje na 110 párov v Európe. Svoju akrobaciu a lovecké schopnosti nám taktiež predviedli dva jedince orla skalného, ktoré využívajú alpínske pásmo ako svoje lovné teritórium. Z veľkých šeliem sme zaregistrovali dva medvede hnedé pasúce sa na chutných lesných plodoch. Samozrejme svoje zastúpenie mala aj vysoká zver, videná najmä v skorých ranných hodinách. Našim fotoaparátom neuniklo ani poranené jelienča so zlomenou končatinou. Bežnou praxou je, že počas mapovania naši pracovníci znesú aj množstvo odpadkov, ktoré sa nachádza najmä v blízkosti nelegálnych bivakov.

Od poľských kolegov sme získali aj zaujímavú informáciu, že na rozdiel od rozsiahleho úhynu u nás  na poľskej strane Tatier zaznamenali za uplynulú zimnú sezónu úhyn len siedmych kamzíkov.

Vzhľadom na tragické udalosti uplynulej sezóny, nevynímajúc tie ľudské, Správa TANAPu naďalej apeluje na všetkých návštevníkov tatranskej prírody, aby rešpektovali usmernenia ochrany prírody, správali sa zodpovedne a nesebecky ku všetkému, čo prežíva v tatranskej prírode.

 

Language

icon-facebook2
 pomoc

Partners

logo profinet

Slovenske -elektra rne Logo CMYK

airtransport

wild

Eagle Anička BONUS

Story of one eagle

(english version)

Marmoth Story

ikonka kopie

Live Cams

Kriváň peak

krivan

Visitors

TodayToday1097
All DaysAll Days4097991

Advertising

 

kukaj logo6

ropk