Kamzíčie nešťastie

Počas tohoročných vianočných sviatkov nešťastie v Tatrách nechodilo len po ľuďoch ale aj kamzíkoch. V dňoch 25. a 26. decembra vyhasli v našich veľhorách zbytočne štyri mladé ľudské životy. Súbežne s týmito ľudskými tragédiami boli v týchto dolinových celkoch zaznamenané aj fatálne pády  tatranských kamzíkov.

Zľadovatená snehová prikrývka, celodenné prelety záchranárskych vrtuľníkov vo vysokohorskom prostredí a veľa nedisciplinovaných návštevníkov pohybujúcich sa v sezónnej uzávere turistických a náučných chodníkov,  pravdepodobne zavinili smrť doposiaľ jedenástim kamzíkom. Každý jedinec už pomerne stabilnej tatranskej populácie kamzíka má z hľadiska genetickej variability nesmierny význam. 

Správa TANAPu  apeluje na všetkých nadšencov tatranskej prírody, aby rešpektovali usmernenia ochrany prírody, správali sa zodpovedne a nesebecky ku všetkému čo prežíva v tatranskej prírode, aby sa mohli bezpečne navrátiť ku svojim rodinám.

 

Nový rok v tichu hôr

V období zimnej uzávery turistických chodníkov je územie Tatranského národného parku miestom určeným najmä pre pokojné prežívanie divo žijúcej fauny, ktorú čakajú ťažké skúšky dlhej  tatranskej zimy.

Koniec roka je každoročne spojený s oslavami príchodu toho nasledujúceho. Hlasná hudba, verejné obecné či mestské ohňostroje, ale aj tie súkromné a používanie zábavnej pyrotechniky premenia na jednu noc našu krajinu na “vojnovú zónu“ plnú výbuchov a svetelných efektov. Žiaľ ani naše veľhory nie sú výnimkou.

Pre človeka je to síce skvelý zážitok a s nadšením sleduje vybuchujúce ohňostroje, avšak pre divo žijúce zvieratá s  vyvinutým veľmi citlivým sluchovým aparátom je tento deň a noc stresovým zážitkom. Takmer každý majiteľ svojho štvornohého priateľa pozná útrapy tejto noci. Niektorí dokonca pristupujú k situácii, kedy svoje vystresované psy v čase Silvestra uspávajú, prípadne im podávajú upokojujúce prostriedky.  Pes a ďalšie zvieratá počujú zvuky v podstatne inom frekvenčnom rozsahu a vidia v ďaleko širšom zrakovom poli než človek. Takže zatiaľ čo my nepočujeme svišťanie letiacej pyrotechniky, živočích ho môže počuť podstatne silnejšie. Týmito dokonalými zmyslami boli   obdarované všetky zvieratá, aby prežili v divokej prírode.

Takéto hlučné oslavy jednoznačne do prírodného prostredia našich národných parkov, vrátane TANAP-u, nepatria a preto sú legislatívne zakázané. Dlhé doliny a skalné steny poskytujú vhodné podmienky pre šírenie a zosilnenie hlasných zvukových efektov, ktoré spôsobujú plašenie kamzíkov v čase ich nočného odpočinku. V snahe uniknúť za každú cenu pred nebezpečenstvom sa jeden alebo všetky jedince dávajú na útek, často aj cez veľmi nepriaznivý terén, čo môže spôsobovať zranenia prípadne až strhnutie lavíny a ich smrť. Do stresových situácií sa počas silvestrovskej noci dostávajú všetci zvierací obyvatelia našej prírody, ktorí zápasia s vrtochmi zimy a nemajú zvyšnú energiu na rozdávanie. Preto Správa TANAP-u každoročne vydáva výzvu smerom k tatranským rekreačným zariadeniam a ich klientom, prostredníctvom ktorej sa v rôznych jazykových mutáciách dostáva k návštevníkom informácia o zákaze používania zábavnej pyrotechniky na území TANAP-u. Táto spolupráca už priniesla svoje ovocie a ľudia sú každým rokom disciplinovanejší. Je nanajvýš dôležité zachovať na území národného parku ticho a pokoj. Oslavujme v našich horách príchod Nového roka s pokorou a s ohľaduplnosťou voči prírode, ktorú v čase turistickej sezóny tak radi navštevujeme a obdivujeme. Sme jej to dlžní.

 

Odstránenie „čiernej“ skládky pri toku Biela

Minulý rok boli Správou TANAPu zistené viaceré nelegálne skládky odpadu v ochrannom pásme Tatranského národného parku. Jednou z najväčších bola čierna skládka v okolí toku Biela, kde bol zistený nielen stavebný a komunálny odpad, ale aj biologický odpad, ktorý predstavuje možný zdroj patogénov a infekcií – najmä vzhľadom na blízkosť vodného toku.

Mesto Spišská Belá ako aj obec Lendak, na ktorých území sa obrovská skládka nachádzala, prisľúbili čo najrýchlejšie riešenie. Vďaka snahe Mesta Spišská Belá, ktoré požiadalo o dotáciu z Environmentálneho fondu, sa podarilo v novembri tohto roku všetok odpad ležiaci v jeho katastri odstrániť. Miesto bolo následne upravené a rekultivované vrstvou zeminy.

Dúfame, že podobných príkladov bude pribúdať a že v snahe o udržanie čistého a kultúrneho životného prostredia nepoľavia ani ostatné obce.

http://spisskabela.sk/mesto/aktuality/dotacia-z-environmentalneho-fondu-na-sanaciu-miesta-s-nezakonne-umiestnenym-odpadom/
http://spisskabela.sk/mesto/aktuality/miesto-s-nezakonne-umiestnenym-odpadom-pri-vodnom-toku-biela-je-uz-sanovane/

 

Zimné prikrmovanie spevavcov

Prišiel čas keď, môžeme opäť pomôcť spevavcom v blízkosti našich príbytkov, či už zriadením krmítka v záhradách alebo aspoň  na parapetných doskách. Netreba však zabúdať, že je dôležité  vybrať bezpečné miesto pre krmítko, kde majú operence prehľad a kde je dostatok stromov vhodných pre úkryt vtáctva pred prirodzenými predátormi, ako sú dravé vtáky ale aj domáce mačky. Najosvedčenejším krmivom je slnečnica, ktorou sa zavďačíme najmä sýkorkám či brhlíkom ale operence nepohrdnú ani makom, prosom, lojom, orechmi či semenami divých rastlín. Ak sme na jeseň nezaháľali a nazberali a usušili sme bobule hlohu, vtáčieho zobu, borievok, šípok či jarabiny potešíme tým drozdy, hýle a červienky. Tí čo majú dosť priestrannú záhradu či sad a majú záujem o prírodné kŕmidlá bez každoročných nákladov na nákup semien, odporúčame vysadiť niekoľko okrasných krov s bobuľami. Ak popri tom všetkom necháme po jesennom zbere ešte pár jabĺk na strome, vaša záhrada sa tak stane pristávacou plochou pre vtáctvo z celého okolia.

 

Zimná sezónna uzávera vysokohorských turistických chodníkov v TANAP-e

V Tatranskom národnom parku už začala zima. Skončilo sa príjemné vegetačné obdobie a pre zvieratá nastáva náročný boj o prežitie v  snehu a mrazoch, pri podstatne obmedzenom množstve dostupnej potravy. Najznámejší symbol Tatier, kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica), si začiatok zimy spestril obdobím zachovania rodu - rujou, zatiaľ čo ďalší symbol svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris) už pár týždňov spí tvrdým spánkom v svojich norách hlboko pod snehom.

 

Na horách si už niekoľko nedočkavých nadšencov obulo lyže  a stihlo  vyskúšať prvú snehovú nádielku a to i napriek zvýšenému lavínovému nebezpečenstvu . Aby sa predišlo možným negatívnym vplyvom pre všetky živočíchy, pre ktoré sú Tatry kolískou, kuchyňou aj spálňou, Správa TANAP-u upozornila listom OÚ Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, na potrebu sezónnej uzávery vybraných turistických chodníkov TANAP-u a na záujmy ochrany prírody a krajiny. Následne prebehlo správne konanie, výstupom ktorého je rozhodnutie o obmedzení vstupu verejnosti na niektoré turistické chodníky Tatranského národného parku, ktorých zoznam je uvedený v príslušnom rozhodnutí, vrátane mapovej prílohy.

 

Zmena v sezónnej uzávere oproti pôvodnej nastala v časti Tatranskej magistrály, a to na úseku červeného TZCH č. 0930  Velické pleso - Batizovské pleso - Sedlo pod Ostrvou - Popradské pleso - rázcestie Trigan, ktorý by nebude sezónne uzavretý ani pri snehovej pokrývke. Ďalšou zmenou je skrátenie uzávery v Juráňovej doline v k.ú. Vitanová, v úseku - červený TZCH č. 0847b Juráňova dolina ústie - sedlo Pod Umrlou do 30.04.  Naopak, Slavkovský štít - modrý TZCH č. 2906 Slavkovská vyhliadka - Slavkovský štít je v termíne od 1.11. do 14.6. sezónne uzavretý bez ohľadu na snehové podmienky na ňom. Na ostatných turistických chodníkoch zostáva zimná sezónna uzávera platná tak, ako to bolo doteraz zaužívané.

 

Po zimných mesiacoch sa od 15. júna budúceho roku budú môcť návštevníci vysokohorských turistických chodníkov, opäť pokochať na zdravej a silnej populácii kamzíkov a svišťov, bez ktorých si už naše Tatry ani nevieme predstaviť. Nakoľko sa vyskytujú len na malej časti Slovenska a nikde inde na svete, sú nielen našim, ale aj svetovým prírodným bohatstvom, ktoré sa nám určite oplatí zachovať pre budúce generácie. K tomu cieľu nám výrazne prispieva aj zimná sezónna uzávera vysokohorských turistických chodníkov v TANAP-e.

 

 

Jesenné sčítanie tatranských kamzíkov v roku 2017

Vzhľadom na nestabilné októbrové počasie a prvú snehovú nádielku, ktorá už spôsobila aj prvé základové lavíny sa termín sčítania tatranských kamzíkov niekoľkokrát posúval.  Zmena k lepšiemu nastala až  siedmeho novembra a tak sme mohli vyraziť do tatranských dolín v tradičnej zostave : Správa Tatranského národného parku, Štátne lesy TANAP-u, Tatrzański Park Narodowy a množstvo ďalších dobrovoľníkov. Na území Tatier sme v tento deň napočítali 1263 kamzíkov. 

Mrazivá noc s vyjasnenou oblohou spôsobila, že v skorých ranných hodinách sme  v exponovaných úsekoch, kvôli bezpečnosti použili aj stúpacie železá a popoludní sa nám  nohy po kolená zabárali do odmäknutého snehu. Okrem samotného sčítania sme mali možnosť  pozorovať v priamom prenose aj prebiehajúcu kamzičiu ruju. Kamzíky - capkovia sa naháňali po strmých skalách, útočili na seba a ako stredovekí rytieri vytláčali jeden druhého v súboji o priazeň kamzíc.  Prežitie tohto druhu v ťažkých podmienkach tatranských štítov nie je náhodné. O tom sme sa opäť mali možnosť presvedčiť na vlastné oči, že tu vo výškach, ktoré sú pre človeka tak nehostinné, dochádza k neustálemu boju o život. Kamzica na troch nohách, ktorá  prišla z neznámych príčin k zlomenine prednej končatiny, dokázala bravúrne balansovať na strmých skalných stenách a to aj napriek svojmu hendikepu. Veríme, že bude mať šťastie, prežije zimu bez ďalšej ujmy a možno privedie na tento svet aj potomka, tak ako tomu bolo pred pár rokmi v neďalekej Smutnej doline.

V najvyšších polohách po rušnej letnej turistickej sezóne zavládol pokoj a naše kamzíky sa tak môžu pripraviť bez stresov na tuhú zimu a donosiť svoje mláďatá.

 

Manažment parkov a chránených území v USA

V dňoch 21. augusta - 8. septembra 2017 sa zástupca Správy TANAP-u zúčastnil výmenného programu s názvom ,,Manažment parkov a chránených území,,. Hlavným celom programu bolo preskúmať systémy správ národných parkov a chránených území, spoznať trendy v oblasti ochrany biodiverzity a ochrany voľne žijúcich organizmov v USA.
Tento medzinárodný program, ktorého sa zúčastnilo 22 účastníkov z celého sveta obsahoval 34 pracovných stretnutí. Viedli sa diskusie medzi odborníkmi z praxe a s miestnymi komunitami o úlohách vlády a súkromného sektora v oblasti ochrany biodiverzity, správ parkov a rozvoja cestovného ruchu. Všetci účastníci absolvovali niekoľko poznávacích výletov do parkov a chránených území a zúčastnili sa dobrovoľníckych aktivít.
Počas troch týždňov sa navštívili štyri štáty. Stretnutia vo Washingtone DC boli zamerané na správu a dohľad nad federálnymi parkami, kultúrnymi pamiatkami, prírodnými zdrojmi a chránenými oblasťami.Stretnutia v štáte Colorado prezentovali systém riadenia parkov a chránených oblastí a súčasne vyváženosť ekonomických potrieb a potrieb miestnych komunít. Správa národného parku Rocky Mountain  pripravila stretnutie s rangermi parku a celodenný výlet do skalistých hôr. Vzhľadom k medzinárodnej spolupráci sesterských  parkov Rocky Mountains a TANAPu, bolo stretnutie prínosné najmä z hľadiska výmeny informácií a skúseností v problémových témach ako udržateľný turizmus, podkôrnikové kalamity, dobrovoľnícke aktivity, environmentálna výchova  a pod. Stretnutia v New Orleans boli zamerané na predstavenie kultúrnych tradícií, ako sú hudba, umenie a história, a tiež zachovanie a využitie prírodných zdrojov mokradí. Poslednou destináciou bolo mesto Albany, ktoré sa nachádza v hornom štáte New York, známom svojimi krásnymi horami a lesmi na hranici Spojených štátov s Kanady. Stretnutia sa uskutočnili tak v Albany, ako aj v severnom regióne Adirondack, kde sa účastníci oboznámili s výzvami a možnosťami cezhraničných opatrení na ochranu parku a životného prostredia a zároveň sa oboznámili s tým, ako sa komunity zapájajú do interakcií s parkami ich regiónu.

 

Príbeh svišťa

Svišťa vrchovského tatranského môžeme po kamzíkovi považovať za druhý symbol Tatier. Správa Tatranského národného parku dáva do pozornosti návštevníkom našej webovej stránky  dva linky v slovenskej aj anglickej verzii pod názvom ,,Príbeh svišťa,,. Informujeme v nich o problematike ochrany, monitoringu, výskumu  a úspešnej reštitúcii svišťa do Belianskych Tatier.

Aktuálne z biotopu svišťa: Druhá snehová nádielka v alpínskom stupni ukončila všetky aktivity svištích rodín. Približne šesť mesiacov nebudeme môcť počuť typické pískanie, pretože budú hibernovať vo svojich zimných norách a žiť budú iba z tukových zásob.

Svište počas zimného spánku očakávajú zimu s dostatočnou snehovou nádielkou, ktorá ich ochráni pred nízkymi teplotami. Až v druhej polovici apríla sa vyhrabú z bezpečných úkrytov. Aj z tohto dôvodu má opodstatnenie zimná sezónna uzávera turistických chodníkov, ktorá v Tatranskom národnom parku trvá od 1.novembra do 15.júna, nakoľko sú vtedy veľmi citlivé na vyrušovanie.

 

Language

icon-facebook2
 pomoc

Partners

logo profinet

Slovenske -elektra rne Logo CMYK

airtransport

wild

Eagle Anička BONUS

Story of one eagle

(english version)

Marmoth Story

ikonka kopie

Live Cams

Kriváň peak

krivan

Visitors

TodayToday1331
All DaysAll Days3631498

Advertising

 

kukaj logo6

ropk